ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΩΔΙΑ

 

Σε περιπτώσεις που είναι επιθυμητός ένας συγκεκριμένος τρόπος κωδωνοκρουσίας ή θέλουμε να συνθέσουμε μια ξεχωριστή μελωδία για πολλές καμπάνες (τροπάρια, απολυτίκια, ύμνους κλπ) ο πίνακας κωδωνοκρουσίας Ab8 time προσφέρει την δυνατότητα εγγραφής οποιασδήποτε κωδωνοκρουσίας για 1 έως 8 καμπάνες.

Μέσω της λειτουργίας αυτής, γίνεται δυνατή η διατήρηση και η καταγραφή παραδοσιακών χειροκίνητων ρυθμών κωδωνοκρουσίας καθώς και η αναπαραγωγή τους αυτόματα με μεγάλη ακρίβεια. Για την δημιουργία τροπαρίων, απολυτίκιων και ύμνων είναι απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη 5-8 καμπανών σε μουσική κλίμακα και η επιτόπου μελέτη και καταγραφή των ήχων τους για άριστο ηχητικό αποτέλεσμα.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να ακούσετε δείγμα της κωδωνοκρουσίας του ύμνου «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» σε 7 καμπάνες.